Sponsorzy główni

Sponsorzy

Konkurs PROFI

  • Konkurs punktowany.

  • Brak podziału na kategorie wiekowe.

  • Obowiązkowo do modelu musi być dołączona dokumentacja: zdjęcia oryginału, rysunki detali, schematy malowania (z dokumentacji użytkownika oryginału), w miarę możliwości plany (w skali odpowiadającej wystawionemu modelowi). Instrukcja do modelu lub komercyjny schemat malowania NIE SĄ uznawane za dokumentację. Brak dokumentacji jest równoznaczny z odjęciem 20 pkt od całkowitej uzyskanej punktacji.

  • Zawodnik może wystawić w każdej klasie maksymalnie dwa własnoręcznie wykonane modele. W ocenie końcowej zostanie wzięty pod uwagę model z większą ilością punktów.

  • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach imprezy nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

  • Zawodnicy zajmujący miejsce 1. w danej klasie otrzymają nagrody specjalne: Wrocławskiego Krasnala – Modelarza, miejsca 2. i 3, nagrodzone zostaną medalami.

Logowanie

Zarejestruj się | Przypomnij hasło
Pobierz kartę zgłoszeniową

Flag Counter