Sponsorzy główni

Sponsorzy

LZN (VIII-... edycja)

Historia i teraźniejszość Lotniczych Zakładów Naukowych

Technikum Nr 6 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 wchodzą w skład zespołu Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, który istnieje od 1946 roku. Szkoła na przestrzeni lat oferowała liczne zawody dla młodych ludzi, niektóre z nich ściśle wiązały się z lotnictwem, inne z szeroko pojętą mechaniką i automatyką. Do 2014 roku szkołę ukończyło około 15 tys. uczniów z wykształceniem technicznym i zasadniczym. Dzisiaj, uwzględniając potrzeby rynku i absolwentów gimnazjów poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o zawody z branży logistycznej. Obecnie w Technikum Nr 6 młodzież uczy się w 18 oddziałach w zawodach : technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk klasa z innowacją pedagogiczną, technik lotniskowych służb operacyjnych. Wychodząc naprzeciw pracodawcom i ich potrzebom od nowego roku  szkolnego rozpoczynamy kształcenie w zawodzie technik automatyk.  W szkole Branżowej I stopnia  młodzież uczy się w 3 oddziałach w zawodach : operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik. Celem szkoły jest zgodne współistnienie i współpraca między uczniami i pracownikami, rodzicami i szkołą, społecznością lokalną i szkołą. Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby uczniów pochodzących ze wszystkich środowisk społecznych. Szkoła postawiła na dobre przygotowanie zawodowe – teoretyczne i praktyczne. Edukujemy młodzież zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Posiadamy 23 pracownie, w tym 10 specjalistycznych, przystosowanych do kształcenia zawodowego z bardzo nowoczesnym sprzętem, klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne, 3 sale gimnastyczne, boisko ze sztuczną nawierzchnią. W bibliotece szkolnej jest bogaty księgozbiór, a w czytelni centrum multimedialne z dostępem do Internetu. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego dla zawodu: technik mechatronik, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk i monter mechatronik. Klasa technika mechatronika objęta jest patronatem firmy Robert Bosch z Mirkowa a klasa technik mechanik mechanik/technik mechanik lotniczy patronatem UTC AWRPSACE SYSTEM. System. Od nowego roku szkolnego uczniowie klasy pierwszej  w zawodzie technik mechanik lotniczy ściśle współpracować będą z firmą WAMS-RYAINAR pod jej patronatem. W czerwcu 2015 r. Lotnicze Zakłady Naukowe przystąpiły do Klastra Edukacyjnego „Invest in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK. Ideą Klastra jest stworzenie płaszczyzny kształcenia na poziomie szkoły średniej i wyższej zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, którzy zobowiązali się wspierać szkoły w obszarze realizacji praktyk zawodowych. W 2016 roku udało się nam nawiązać współpracę z „Klastrem Edukacyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Jego celem jest nawiązywanie współpracy ze szkołami, organizowanie dla nich warsztatów, praktyk zawodowych i staży u pracodawców. Współpracujemy z lokalnymi firmami: Robert Bosch, UTC AERPSPACE SYSTEMS, Whirpool, Pneumat SYSTEM, Volz, Wro-Lot, Port Lotniczy, GLS,DHL, które wspierają nas w doposażeniu pracowni zawodowych dostarczając podzespoły i przyjmują naszą młodzież na praktyki zawodowe. Współpracujemy z Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, gdzie nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na wysokiej klasy sprzęcie specjalistycznym. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i uzdolnień poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, np. Koło Robotyki. Uczestnicy koła, pasjonaci automatyki i robotyki, osiągają sukcesy w licznych konkursach np: Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych, Elektron. Od trzech lat bierzemy również aktywny udział w Programie Erasmus+, realizując program praktyk zagranicznych. Jego celem jest przygotowanie młodzieży do łatwiejszego startu w dynamicznie rozwijających się sektorach specjalistycznych (logistyka, mechatronika). Udział w projekcie powoduje, że młodzi ludzie zdobywają doświadczenie zawodowe oraz nabywają kompetencje twarde, rozwijają umiejętności językowe, interpersonalne, adaptacyjne, uczą się samodzielności i mobilności w obcym kraju. Wyjeżdżają do Włoch, Portugali i Hiszpanii oraz na Maltę w celu odbycia praktyki zawodowej, a nabyte umiejętności przekładają się na wzrost ich mobilności zawodowej oraz zwiększają szanse na lepsze zatrudnienie. Reaktywowany w roku 2014 zawód technika mechanika lotniczego jest odzewem na prężny rozwój branży lotniczej w naszym regionie. Przyczyniło się to do przywrócenia współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie mają też możliwość przyjrzenia się statkom powietrznym na lotnisku w Szymanowie oraz w Porcie Lotniczym Wrocław – Starachowice im. Mikołaja Kopernika. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, zainteresowanie młodzieży militariami i tematyką wojskową, a także chęcią podjęcia pracy w służbach mundurowych w roku 2014 rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku”. Klasa technika logistyka przyczyniła się do podjęcia współpracy z Akademią Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wojskową Komendą Uzupełnień, z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoła aktywnie uczestniczy w  projektach unijnych „ Zawodowy Wrocław” i „ Weź kurs na staż” realizowanych w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia. zawodowego do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy. „Matematyczne eksperymenty” to kolejny realizowany przez nas projekt unijny w którym nasi uczniowie mogą  rozwijać swoje zdolności matematyczne.

Logowanie

Zarejestruj się | Przypomnij hasło
Pobierz kartę zgłoszeniową

Flag Counter