Sponsorzy główni

Sponsorzy

Regulamin

VII Wrocław Model Show 2018
VI Memoriał im. sierż. pchor. Aleksandra Średnickiego
7-8.04.2018

1. Organizator

 • II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

 • IPMS Wrocław

2. Lokalizacja

         II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, ul. Parkowa 18-26

3. Rodzaje konkursów

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

 • Konkurs PROFI – ocena modeli według ustalonej osobnym regulaminem punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli

 • Konkurs OPEN – w formule festiwalowej, bez podziału na kategorie wiekowe

 • Konkurs OPEN JUNIOR – w formule festiwalowej, w kategorii wiekowej Młodzików oraz Juniorów

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach.

4. Cel

 • Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Promowanie modelarstwa, jako formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

 • Możliwość poznania historii poprzez prelekcje multimedialne, wystawy, wycieczki i kontakt z GRH (Grupy Rekonstrukcji Historycznej)

 • Promocja miasta w kraju i za granicą Promocja szkoły – II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

 • Popularyzacja historii techniki

5. Grupy wiekowe

 • Młodzik – do 12 roku życia

 • Junior – od 13 do 16 roku życia

 • Senior – powyżej 17 roku życia

6. Postanowienia ogólne

 • W konkursie OPEN każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych modeli w każdej klasie.

 • W konkursie OPEN JUNIOR autentyczność wykonania może potwierdzić opiekun. W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku niemożliwości przeprowadzenia takiej rozmowy zastrzegają sobie prawo nie uwzględnienia modelu w ocenie.

 • Dane klasy startowe zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia modeli przez 3 lub więcej zawodników. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.

 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ewentualne uszkodzenia modeli podczas imprezy.

 • Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.

 • Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Zachęcamy natomiast do kulturalnej dyskusji.

 • Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkował dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej wraz z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości.

 • Składy komisji sędziowskich są jawne.

7. Zasady dotyczące konkursu PROFI

 • Brak podziału na kategorie wiekowe

 • Szczegółowy regulamin wraz z punktacją znajduje się tu.

 • Zawodnik może wystawić w każdej klasie maksymalnie dwa własnoręcznie wykonane modele. Do przyznawania nagród zostanie wzięty pod uwagę model z większą ilością punktów.

 • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach imprezy nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

 • Zawodnicy zajmujący miejsce 1. w danej klasie otrzymają nagrody specjalne: Wrocławskiego Krasnala – Modelarza, miejsca 2. i 3, nagrodzone zostaną medalami.

8. Zasady dotyczące konkursów OPEN

 • Dokumentacja nie jest wymagana
 • Liczba wyróźnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.

 • Modele wyróżnione lub nagrodzone w poprzednich edycjach imprezy nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

 • Ocena modeli odbywa się na zasadzie "podoba się - nie podoba się" w kategoriach określonych umownie za pomocą piktogramów. Szczegółowy opis piktogramów (pieczątek) znajduje się pod tym linkiem. Celem takiego rozwiązania jest dodanie aspektu analitycznego do oceny wrażeniowej oraz możliwość przekazania wniosków prac komisji sędziowskiej autorowi pracy jaki i zwiedzającemu.

 • Sędziowie jak i organizatorzy mogą wystawiać wykonane przez siebie modele także w klasach OPEN które bezpośrednio sędziują . Zostaną one oznaczone kartami wyróżniającego się koloru i odpowiednio opisane, będą oceniane na zasadach klasy OPEN, nie zostaną im jednak przyznane wyróżnienia ani dyplomy. Nie wyklucza to przyznania nagród specjalnych (patrz pkt. 9)

9. Nagrody specjalne

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Lista wszystkich nagród specjalnych pozaregulaminowych będzie podana do końca marca 2018 r.

 

10. Klasy startowe

Konkurs PROFI

P1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze

P2: modele lotnicze 1:48

P3: modele lotnicze 1:32 i większe

P4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

P5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

 

Konkurs OPEN

O1: modele lotnicze 1:144 i mniejsze

O2: modele samolotów używanych do 1930 roku 1:72

O3: modele samolotów śmigłowych używanych po 1930 roku 1:72

O4: modele samolotów odrzutowych 1:72

O5: modele samolotów używanych do 1930 roku 1:48

O6 : modele samolotów śmigłowych używanych po 1930 roku 1:48

O7: modele samolotów odrzutowych 1:48

O8: modele samolotów używanych do 1930 roku 1:32 i większe

O9: modele samolotów śmigłowych używanych po 1930 roku 1:32 i większe

O10: modele samolotów odrzutowych 1:32 i większe

O11: modele śmigłowców 1:72 i mniejsze

O12: modele śmigłowców 1:48 i większe

O13: modele gąsienicowych i półgąsienicowych pojazdów wojskowych oraz artylerii samobieżnej 1:35

O14: modele kołowych pojazdów wojskowych 1:35

O15: modele pojazdów wojskowych 1:48

O16: modele gąsienicowych i półgąsienicowych pojazdów wojskowych oraz artylerii samobieżnej 1:72 i mniejsze

O17: modele kołowych pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

O18: artyleria bez napędu (wszystkie skale)

O19: modele pojazdów cywilnych osobowych (wszystkie skale)

O20: modele pojazdów cywilnych ciężarowych (wszystkie skale)

O21: modele okrętów 1:144 i większe

O22: modele okrętów 1:145-1:400

O23: modele okrętów 1:401 i mniejsze

O24: dioramy (wszystkie skale)

O25: figurki (wszystkie skale)

O26: kolekcje modelarskie: od 3 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

O27: modele science fiction i kosmiczne (wszystkie skale)

O28: modele kolejowe (wszystkie skale)

O29: BIG CLASS czyli modele 1:16 i większe

O30: „z przymrużeniem oka” czyli wszystko co zabawne i nie pasuje do pozostałych klas

O31: jednoślady (wszystkie skale)

O32: POotwieRaNO - modele podzespołów konstrukcji lub ekstremalnie pootwierane modele.

 

Konkurs OPEN MŁODZIK

OM1: modele lotnicze (wszystkie skale)

OM2: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

OM3: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

OM4: modele okrętowe (wszystkie skale)

OM5: dioramy (wszystkie skale)

 

Konkurs OPEN JUNIOR

OJ1: modele lotnicze (wszystkie skale)

OJ2: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

OJ3: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

OJ4: modele okrętowe (wszystkie skale)

OJ5: dioramy (wszystkie skale)

 

11. Zgłoszenia i przyjmowanie modeli

Udział w konkursie należy zgłaszać podając:

 • imię i nazwisko

 • nick z forum

 • rok urodzenia

 • miejscowość zamieszkania lub nazwę klubu

 • rodzaj konkursu

 • klasę startową

 • nazwę modelu

 • skalę, w której model został wykonany

 • zakres waloryzacji modelu

 • czy model może być wyróżniany (patrz pkt. 8)

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organiatora VII WMS 7-8 kwietnia 2018 w celu przeprowadzenia rzeczonej imprezy, z możliwością wglądu w te dane i ich usunięcia na żądanie.

Zgłoszenia modeli można dokonywać do 5. kwietnia 2018, do godz. 22:00:

Kartę zgłoszenia można również wypełnić i złożyć w dniu zawodów. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej. Zgłoszenie się z wypełnionym formularzem znacząco ułatwi i przyspieszy rejestrację modeli w dniu zawodów. Czyste formularze do wypełnienia będą dostępne na miejscu w trakcie przyjmowania modeli.

Modele będą przyjmowane 7.04.2018 w godzinach 9.00-13.00 na miejscu imprezy. W przypadku okoliczności szczególnych prosimy o kontakt mailowy.

 

12. Opłaty startowe

W V edycji konkursu modelarskiego obowiązują następujące opłaty startowe:

 • Senior: 10zł

 • Junior, Młodzik: 5zł

Opłata jest stała, niezależna od ilości zgłaszanych modeli.

Informacja dla wystawców: Obowiązuje opłata giełdowa w wysokości 10 zł brutto za pojedynczy stół (ławka szkolna) na jeden dzień festiwalu. Wystawcy obecni w sobotę oraz niedzielę otrzymują 50% rabatu za drugi dzień. Istnieje możliwość wystawienia FV.

Środki z opłat startowych oraz giełdowych przeznaczone zostaną na obsługę logistyczną konkursu (zakup materiałów biurowych, transport ławek do sali wystawowej i na stoiska giełdowe)

 

Uwagi: 

Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas WMS2018 można będzie odebrać osobiście w terminie późniejszym po uzgodnieniu z organizatorami. Nie wysyłamy nagród pocztą / kurierem.

Nieodebrane modele pozostawione po konkursie są do odbioru po kontakcie z organizatorem imprezy. Nie wysyłamy modeli pocztą / kurierem. Nie możemy zagwarantować nienaruszalności modelu pozostawionego po terminie zamknięcia imprezy.

Udział w międzyszkolnym konkursie historycznym jest bezpłatny

Wstęp na Wrocław Model Show jest bezpłatny.

Logowanie

Zarejestruj się | Przypomnij hasło
Pobierz kartę zgłoszeniową

Flag Counter