Sponsorzy główni

Sponsorzy

Konkurs PROFI

Kryteria oceny w konkursie PROFI lotnicze - plik pdf

Kryteria oceny w konkursie PROFI pojazdy - plik pdf

Przykładowa dokumentacja modelarska zgodna z wymogami konkursu PROFI - pliki pdf1 i pdf2

 

Uwagi ogólne dotyczące procesu sędziowania w konkursach PROFI podczas Wrocław Model Show

a) Sędziowie uzgadniają liczby punktów w poszczególnych kategoriach w oparciu o dołączoną do modelu dokumentację podczas wspólnej rozmowy.

b) Przyznawanie punktów w danej kategorii oceny odbywa się na zasadzie porównania wybranej cechy/podkategorii oceny u wszystkich modeli zgłoszonych w danej klasie konkursowej.

c) Ocena modeli w danej klasie odbywa się w odniesieniu do tego, jakie modele zostały zgłoszone do danego, konkretnego konkursu. Innymi słowy, podczas przydzielania punktów w danej kategorii sędziowie nie mogą odnosić się do jakiegoś wyimaginowanego super-modelu marzeń, któremu należy się maksymalna liczba punktów, a którego nie ma na stole. W przypadku raczej średniego poziomu zgłoszonych w danej klasie modeli mogą wystąpić wyjątki od tej reguły – do uzgodnienia z organizatorem.

d) Dokumentacja do modelu powinna być dostarczona wyłącznie w formie papierowej i przygotowana tak, aby maksymalnie ułatwić pracę sędziów. Opis zawartości dokumentacji znajduje się w zalinkowanych powyżej plikach (punkty 1.1-1.6).

e) Praca komisji sędziowskiej rozpoczyna się od zapoznania się z dołączoną do zgłoszonych modeli dokumentacją – najważniejszy jest jednostronicowy opis modelu (punkt 1.1).

f) Jeżeli dostarczona dokumentacja nie jest kompletna lub powoduje wątpliwości, sędziowie mogą zdać się na własną wiedzę lub pobieżnie sprawdzić dane zagadnienie w Internecie. Wybór postępowania pozostaje w gestii sędziów. Przyjmujemy, że wśród sędziów nie ma ekspertów w każdej możliwej dziedzinie i specjalizacji. Przyjmujemy również, że powołanie do komisji sędziowskiej nie odbywa się na podstawie analizy uzębienia sędziego – wybrane do pełnienia tej funkcji osoby dysponują odpowiednią wiedzą oraz umiejętnością analizy i rozmowy, które pozwalają im rozsądnie i kulturalnie ocenić, przedyskutować i wyważyć znaczenie składowych modelu. Zakładamy, że to modelarz powinien zadbać o takie przygotowanie materiałów aby umożliwić sędziom pracę. Jeżeli tego nie zrobi, nie może sobie później rościć pretensji do oceny niezgodnej z jego oczekiwaniami.

g) Wzór karty sędziowania zawierający rozpiskę wszystkich kategorii oceny wraz z komentarzami znajduje się w linkach na górze tej strony.

h) Przykładowa dokumentacja modelu zgłoszonego do konkursu zostania podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rejestracji modeli na konkurs.

i) W przypadku, gdy dany detal konstrukcji bądź oznakowania nie jest udokumentowany wprost (czytelne zdjęcie oryginału lub czytelne zdjęcie/rysunek detalu konstrukcji są niedostępne/nieznane) dopuszczalne jest szacunkowe określenie danej cechy (educated guess) ale tylko takie, które zostało dokonane w oparciu o dostępne materiały dotyczące danej konstrukcji/użytkownika/okresu w czasie czy też wiedzę ogólną oraz zostało przedstawione jasno i czytelnie w dołączonej do modelu dokumentacji.

j) Jeżeli podczas prac komisji dojdzie do istotnego sporu wewnątrz komisji, problemu z interpretacją regulaminu lub po podsumowaniu przyznanych wstępnie punktów wynikną ewidentne wątpliwości – przewodniczący komisji ma obowiązek skonsultować się z organizatorami Wrocław Model Show lub uzyskać ich pomoc.

k) Każdy członek komisji sędziowskiej otrzyma kartę sędziowania do notatek na brudno. Każda komisja otrzyma też kartę wyników na którą wniesie finalną, uzgodnioną punktację. Karta ta jest archiwizowana i jest prezentowana przy modelu w drugim dniu imprezy, tak by każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze szczegółową punktacją.

l) Niniejsza lista została przygotowana aby przyspieszyć i usprawnić pracę komisji sędziowskiej oraz aby zdjąć odium tajemnicy ze sposobu jej pracy.

c) Ocena modeli w danej klasie odbywa się w odniesieniu do tego, jakie modele zostały zgłoszone do danego, konkretnego konkursu. Innymi słowy, podczas przydzielania punktów w danej kategorii sędziowie nie mogą odnosić się do jakiegoś wyimaginowanego super-modelu marzeń, któremu
należy się maksymalna liczba punktów, a którego nie ma na stole. W przypadku raczej średniego poziomu zgłoszonych w danej klasie modeli mogą wystąpić wyjątki od tej reguły – do uzgodnienia z organizatorem.
d) Dokumentacja do modelu powinna być dostarczona wyłącznie w formie papierowej i przygotowana tak, aby maksymalnie ułatwić pracę sędziów. Opis zawartości dokumentacji znajduje się powyżej (punkty 1.1-1.6).
e) Praca komisji sędziowskiej rozpoczyna się od zapoznania się z dołączoną do zgłoszonych modeli dokumentacją – najważniejszy jest jednostronicowy opis modelu (punkt 1.1).
f) Jeżeli dostarczona dokumentacja nie jest kompletna lub powoduje wątpliwości, sędziowie mogą zdać się na własną wiedzę lub pobieżnie sprawdzić dane zagadnienie w Internecie. Wybór postępowania pozostaje w gestii sędziów. Przyjmujemy, że wśród sędziów nie ma ekspertów w każdej
możliwej dziedzinie i specjalizacji. Przyjmujemy również, że powołanie do komisji sędziowskiej nie odbywa się na podstawie analizy uzębienia sędziego – wybrane do pełnienia tej funkcji osoby dysponują odpowiednią wiedzą oraz umiejętnością analizy i rozmowy, które pozwalają im
rozsądnie i kulturalnie ocenić, przedyskutować i wyważyć znaczenie składowych modelu. Zakładamy, że to modelarz powinien zadbać o takie przygotowanie materiałów aby umożliwić sędziom pracę. Jeżeli tego nie zrobi, nie może sobie później rościć pretensji do oceny niezgodnej z jego
oczekiwaniami.
g) Wzór karty sędziowania zawierający rozpiskę wszystkich kategorii oceny wraz z komentarzami zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rejestracji modeli na konkurs.
h) Przykładowa dokumentacja modelu zgłoszonego do konkursu zostania podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rejestracji modeli na konkurs (będzie dostępna na stronie www.wroclawmodelshow.pl).
i) W przypadku, gdy dany detal konstrukcji bądź oznakowania nie jest udokumentowany wprost (czytelne zdjęcie oryginału lub czytelne zdjęcie/rysunek detalu konstrukcji są niedostępne/nieznane) dopuszczalne jest szacunkowe określenie danej cechy (educated guess) ale tylko takie, które
zostało dokonane w oparciu o dostępne materiały dotyczące danej konstrukcji/użytkownika/okresu w czasie czy też wiedzę ogólną oraz zostało przedstawione jasno i czytelnie w dołączonej do modelu dokumentacji.
j) Jeżeli podczas prac komisji dojdzie do istotnego sporu wewnątrz komisji, problemu z interpretacją regulaminu lub po podsumowaniu przyznanych wstępnie punktów wynikną ewidentne wątpliwości – przewodniczący komisji ma obowiązek skonsultować się z organizatorami Wrocław Model
Show lub uzyskać ich pomoc.
k) Każdy członek komisji sędziowskiej otrzyma kartę sędziowania do notatek na brudno. Każda komisja otrzyma też kartę wyników na którą wniesie finalną, uzgodnioną punktację. Karta ta jest archiwizowana i jest prezentowana przy modelu w drugim dniu imprezy, tak by każdy zainteresowany
mógł zapoznać się ze szczegółową punktacją.
l) Niniejsza lista została przygotowana aby przyspieszyć i usprawnić pracę komisji sędziowskiej oraz aby zdjąć odium tajemnicy ze sposobu jej pracy.

Logowanie

Zarejestruj się | Przypomnij hasło

Flag Counter