Sponsorzy główni

Sponsorzy

Regulamin ogólny

IX Wrocław Model Show 2023
22-23 kwietnia 2023

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Poniatowskiego 9

1. Organizator

  • IPMS Wrocław

 

2. Rodzaje konkursów

W ramach imprezy odbędą się 2 niezależne konkursy modelarskie:

b) Konkurs PROFI – ocena modeli według ustalonej osobnym regulaminem punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli

b) Konkurs w formule festiwalowej, z podziałem na kategorie wiekowe:

- OPEN - seniorzy (osoby powyżej 17 roku życia)

- OPEN JUNIOR – od 13 do 16 lat

- OPEN MŁODZIK – do 12 lat

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach.

 

3. Postanowienia ogólne

a) W konkursie OPEN każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych modeli w każdej klasie.

b) Nie ma ograniczeń co do materiałów z jakich wykonany jest model (wyjątkiem są materiały niebezpieczne dla zdrowia i życia). Model powinien zostać zgłoszony do odpowiedniej klasy i będzie oceniany według zasad obowiązujących dla danej klasy.

c) W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku niemożliwości przeprowadzenia takiej rozmowy zastrzegają sobie prawo nie uwzględnienia modelu w ocenie.

d) Poszczególne klasy startowe zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia modeli przez 3 lub więcej zawodników. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.

e) Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ewentualne uszkodzenia modeli podczas imprezy.

f) Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.

g) Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w sobotniej części konkursu OPEN - jedynie w przypadku zgłoszenia takiego zamiaru przy rejestracji modeli. W takim przypadku model jest do odbioru po zakończeniu sędziowania i w uzgodnieniu z Organizatorem

h) Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Zachęcamy natomiast do kulturalnej dyskusji.

i) Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach (patrz pkt. 5) będzie skutkował dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej wraz z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości (w tym wraz z imieniem i nazwiskiem).

j) Składy komisji sędziowskich są jawne.

 

4. Zasady dotyczące konkursu PROFI

a) Brak podziału na kategorie wiekowe

b) Do modelu musi być dołączona dokumentacja przygotowana w sposób opisany tutaj.

c) Szczegółowy opis kryteriów sędziowania wraz ze punktacją znajduje się tutaj.

d) Zawodnik może wystawić w każdej klasie maksymalnie dwa własnoręcznie wykonane modele. Podczas przyznawania nagród zostanie wzięty pod uwagę model z większą ilością punktów.

e) Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach imprezy nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.

f) Zawodnicy zajmujący miejsce 1. w danej klasie otrzymają nagrody specjalne: Wrocławskiego Krasnala – Modelarza, miejsca 2. i 3, nagrodzone zostaną medalami.

g) Arkusze oceny wypełniane przez sędziów w trakcie prac komisji zostaną umieszczone przy modelach w drugim dniu imprezy.

 

5. Zasady dotyczące konkursów OPEN 

a) Dokumentacja nie jest wymagana

b) Ocena modeli odbywa się na zasadzie "podoba się / nie podoba się" w kategoriach określonych umownie za pomocą pieczątek stawianych na karcie rejestracyjnej modelu. Szczegółowy opis piktogramów (pieczątek) znajduje się tutaj. Celem takiego rozwiązania jest dodanie aspektu analitycznego do oceny wrażeniowej oraz możliwość przekazania wniosków prac komisji sędziowskiej autorowi pracy jaki i zwiedzającemu.

c) Modele wystawione w trybie festiwalowym - czyli bez możliwości oceny oraz otrzymania nagrody specjalnej - (np. przez sędziów w klasie sędziowanej lub przez organizatorów) zostaną oznaczone kartami koloru niebieskiego. Uczestnictwo danego modelu w trybie festiwalowym można wybrać podczas jego rejestracji.

 

d) Sędziowie mogą wystawiać wykonane przez siebie modele w klasach OPEN, ale innych niż te, które bezpośrednio sędziują. Modele takie zostaną oznaczone zwykłymi kartami i będą podlegały ocenie za pomocą pieczątek na zasadach klasy OPEN przez komisję, z której wyłączony jest autor modelu. Istnieje możliwość przyznania takim modelom nagród specjalnych (patrz pkt. 6).

 

6. Nagrody specjalne

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Lista wszystkich nagród specjalnych pozaregulaminowych zostanie podana do 7 kwietnia 2023 r.

 

7. Klasy startowe – konkurs PROFI

P1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze

P2: modele lotnicze 1:48

P3: modele lotnicze 1:32 i większe

P4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

P5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

P6: modele pojazdów cywilnych, wszystkie skale

 

8. Klasy startowe – konkurs OPEN

O1: modele lotnicze 1:144 i mniejsze

O2: modele samolotów używanych do 1930 roku 1:72

O3: modele samolotów śmigłowych używanych po 1930 roku 1:72

O4: modele samolotów odrzutowych 1:72

O5: modele samolotów używanych do 1930 roku 1:48

O6 : modele samolotów śmigłowych używanych po 1930 roku 1:48

O7: modele samolotów odrzutowych 1:48

O8: modele samolotów używanych do 1930 roku 1:32 i większe

O9: modele samolotów śmigłowych używanych po 1930 roku 1:32 i większe

O10: modele samolotów odrzutowych 1:32 i większe

O11: modele śmigłowców 1:72 i mniejsze

O12: modele śmigłowców 1:48 i większe

O13: modele gąsienicowych i półgąsienicowych pojazdów wojskowych oraz artylerii samobieżnej 1:35

O14: modele kołowych pojazdów wojskowych 1:35

O15: modele pojazdów wojskowych 1:48

O16: modele gąsienicowych i półgąsienicowych pojazdów wojskowych oraz artylerii samobieżnej 1:72 i mniejsze

O17: modele kołowych pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze

O18: artyleria bez napędu (wszystkie skale)

O19: modele pojazdów cywilnych osobowych (wszystkie skale)

O20: modele pojazdów cywilnych ciężarowych (wszystkie skale)

O21: modele okrętów 1:144 i większe

O22: modele okrętów 1:145-1:400

O23: modele okrętów 1:401 i mniejsze

O24: dioramy (wszystkie skale)

O25: figurki (wszystkie skale)

O26: kolekcje modelarskie: od 3 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

O27: modele science fiction i kosmiczne (wszystkie skale)

O28: modele kolejowe (wszystkie skale)

O29: BIG CLASS czyli modele 1:16 i większe

O30: „z przymrużeniem oka” czyli wszystko co zabawne i nie pasuje do pozostałych klas

O31: jednoślady (wszystkie skale)

O32: POotwieRaNO - modele podzespołów konstrukcji lub ekstremalnie pootwierane modele.

O33: popiersia (wszystkie skale)

O34: wargamming (wszystkie skale)

 

9. Klasy startowe – konkurs OPEN MŁODZIK

OM1: modele lotnicze (wszystkie skale)

OM2: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

OM3: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

OM4: modele okrętowe i dioramy (wszystkie skale)

 

10. Klasy startowe – konkurs OPEN JUNIOR

OJ1: modele lotnicze (wszystkie skale)

OJ2: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

OJ3: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

OJ4: modele okrętowe i dioramy (wszystkie skale)

 

11. Zgłoszenia i przyjmowanie modeli

a) Udział w konkursie należy zgłaszać podając dane zgodnie z forumularzem zgłoszeniowym na stronie www.wroclawmodelshow.pl w panelu Logowanie lub formularzem dostępnym na miejscu w pierwszym dniu imprezy.

b) Udział w konkursie poprzez zarejestrowanie modelu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora WMS w celu przeprowadzenia imprezy zgodnie z niniejszym regulaminem. Istnieje możliwość wglądu w te dane, ich modyfikacja i usunięcie na żądanie – pełny tekst polityki prywatności dostępny jest w osobnej zakładce na stronie www.wroclawmodelshow.pl

c) Zgłoszenia modeli można dokonywać do 19. kwietnia 2023, do godz. 22:00:

- na stronie www.wroclawmodelshow.pl w panelu Logowanie

- pocztą elektroniczną na adres info(at)wroclawmodelshow.pl

kartą zgłoszeniową, którą można otrzymać, wypełnić i złożyć na miejscu w trakcie przyjmowania modeli.

d) Modele będą przyjmowane na miejscu, w pierwszym dniu imprezy, w godzinach 9.00-13.00. W przypadku okoliczności szczególnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem info(at)wroclawmodelshow.pl.

 

12. Opłaty

a) Opłaty startowe dla wystawiających modele:

- przy rejestracji online: Seniorzy, Juniorzy, Młodzicy – 5 zł

- przy rejestracji na miejscu: Seniorzy – 20 zł, Juniorzy, Młodzicy – 10 zł

Opłata jest stała, niezależna od ilości zgłaszanych modeli.

b) Opłaty dla uczestników giełdy (wystawców i sprzedających) 40 zł brutto za pojedynczy stół (ławka szkolna) na jeden dzień festiwalu. Wystawcy i sprzedający obecni w sobotę oraz niedzielę otrzymują 50% rabatu za drugi dzień. Istnieje możliwość wystawienia FV – do uzgodnienia z Organizatorem na miejscu.

c) Środki z opłat startowych oraz giełdowych stanowią darowiznę na rzecz działalności statutowej organizatora imprezy – IPMS Wrocław.

d) Wstęp dla widzów na Wrocław Model Show jest bezpłatny.

 

14. Uwagi końcowe

a) Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas WMS można będzie odebrać osobiście w terminie późniejszym po uzgodnieniu z organizatorem. Nie wysyłamy nagród pocztą/kurierem.

b) Organizator nie może zagwarantować nienaruszalności modeli pozostawionych na miejscu po terminie zamknięcia imprezy.

Logowanie

Zarejestruj się | Przypomnij hasło

Flag Counter